Getting It Done

Opbrengsten en leerpunten Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens van GET IT DONE
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
GET IT DONE zet zich in om gelijkheid en gelijkwaardigheid te vergroten door het bouwen van een grote, levendige gemeenschap van jonge wereldburgers. Het programma Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens richtte zich met diverse campagnes op het vergroten van kennis, houding en gedrag rondom mondiaal burgerschap. Ook verbeterden zij hun online platform in 2013.

Om zicht te krijgen op opbrengsten en leerpunten is in het najaar van 2012 een digitale enquête gehouden onder de global community. De enquête is herhaald in het voorjaar van 2013. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de onderzoeksbevindingen uit deze nul- en eindmeting.

Als u de publicatie in pdf wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar onderzoeker Freek de Meere.

Zie ook de nulmeting Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: