Generatie op komst

Zorg nu voor later
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Nederland telt volgens de voorspellingen van het CBS in het jaar 2050 circa vier miljoen 65-plussers. Over een kleine 45 jaar hebben we dus te maken met een verdubbeling van het huidige aantal. Maar de voorspellingen gaan nog verder. Van de vier miljoen ouderen zijn in 2050 1,3 miljoen personen hoogbejaard: tachtig jaar en ouder. ‘Vergrijzing’ is de aanschouwelijke omschrijving voor deze demografische ontwikkeling. Gezien het verwachte aantal hoogbejaarden spreken we zelfs van een dubbele vergrijzing. De vraag is nu, of deze vergrijzing een probleem vormt of juist kansen biedt.

In Generatie op komst wordt bekeken hoe we kunnen omgaan met de aankomende generatie ouderen. Er is een groot potentieel aan talent en maatschappelijk kapitaal. Deze nieuwe generatie articuleert wensen en behoeften naar maatschappelijke ondernemers: woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders en (financiële) dienstverleners. Het is de kunst deze wensen, samen met het talent en kapitaal van de generatie op komst, te verzilveren.

Dit boek opent de weg naar een omslag in ons denken over ouderen, gezondheid, participatie en arbeidsmarkt, en ondernemerschap. De auteurs bespreken hoe de combinatie van cultuurverandering, kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt en meer dynamiek in de zorg een nieuw sociaal contract kan opleveren dat een verbond tussen generaties mogelijk maakt.

Deze publicatie is beschikbaar bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: