Gemeenten en arbeidsparticipatie van vluchtelingen

Inspirerende voorbeelden
PublicatiesGepubliceerd op: 20-04-17
Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft de aanpak van vijf gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen in kaart gebracht. Deze gemeentes dienen ter inspiratiebron voor andere gemeenten. Zo kunnen zij ervaringen delen en het beleid versterken waar nodig.

Door de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe een gemeente dat invult, verschilt. KIS onderzocht de begeleidingstrajecten van gemeenten Utrecht, Westland, Zaanstad, Amsterdam en Eindhoven. Hoewel de onderzoekers benadrukken dat er niet één oplossing is, kent iedere aanpak elementen die andere gemeenten mogelijk inspireren.

Naast het algemene rapport is ook het beleid van de vier gemeenten afzonderlijk uitgezet.

Download de factsheets van Utrecht, Westland, Zaanstad, Amsterdam en Eindhoven.

 

ISBN 978-90-5830-798-9
6 pag
2017

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: