Gemeentelijke toegangspoorten in Tiel

Maatschappelijke ondersteuning, re-integratie en inkomensondersteuning, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en hulp voor multiprobleemgezinnen
PublicatiesGepubliceerd op: 20-12-16
Het Verwey-Jonker Instituut deed voor de gemeente Tiel onderzoek naar de gemeentelijke toegangspoorten. Het gaat hierbij om de toegang tot de Wmo, re-integratie en inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en hulp voor multiprobleemgezinnen.

Er is in dit onderzoek bekeken of mensen de betreffende toegangspoort goed kunnen vinden, of ze goed worden geholpen en of ze, indien nodig, worden doorverwezen naar een andere toegangspoort. In dit rapport beantwoorden we deze drie vragen en geven we voor elke toegangspoort aanbevelingen voor verbetering.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: