Gemeentelijke toegangspoorten in Tiel. Maatschappelijke ondersteuning, re-integratie en inkomensondersteuning, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en hulp voor multiprobleemgezinnen

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 20-12-16

Gemeentelijke toegangspoorten in Tiel

Download
2016
ISBN 978-5830-779-8
34 pag.

Maatschappelijke ondersteuning, re-integratie en inkomensondersteuning, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en hulp voor multiprobleemgezinnen

Het Verwey-Jonker Instituut deed voor de gemeente Tiel onderzoek naar de gemeentelijke toegangspoorten. Het gaat hierbij om de toegang tot de Wmo, re-integratie en inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en hulp voor
multiprobleemgezinnen. Er is in dit onderzoek bekeken of mensen de betreffende toegangspoort goed kunnen vinden, of ze goed worden geholpen en of ze, indien nodig, worden doorverwezen naar een andere toegangspoort. In dit rapport beantwoorden we deze drie vragen en geven we voor elke toegangspoort aanbevelingen voor verbetering.

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema