Geen talent onbenut

Arbeidsmarktloopbanen in de grafische sector
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-06
Sinds halverwege de jaren negentig staat het bevorderen van de arbeidsdeelname van oudere werknemers hoog op de politieke agenda. Ondanks het overheidsbeleid om werknemers langer aan het werk te houden, blijkt het voor de grafische sector niet eenvoudig dit in praktijk te brengen. De sector kampt met een vergrijzing van het werknemersbestand en verlies van kennis en ervaring van vertrekkende oudere werknemers. Daarbij komt dat de werkgelegenheid krimpt en dat traditionele beroepen verdwijnen ten gunste van nieuwe-media-beroepen.

Typerend voor de grafische sector is dat de loopbaanmogelijkheden beperkt zijn vooral voor werknemers met een technisch beroep op MBO-niveau. Door te beperkte loopbaanmogelijkheden kunnen deze werknemers op latere leeftijd uitvallen. De grafische sector is op zoek naar een innovatief loopbaanbeleid dat perspectief biedt aan werknemers in deze sector. In deze publicatie schetsen de auteurs een goed beeld van de factoren die zorgdragen voor dynamiek op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de grafimediabranche. De uitgave biedt aanknopingspunten voor een nieuwe loopbaanbenadering in deze sector, die rekening houdt met de bestaande knelpunten en belemmeringen.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: