Geen talent onbenut

Arbeidsmarktloopbanen in de grafische sector
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Sinds halverwege de jaren negentig staat het bevorderen van de arbeidsdeelname van oudere werknemers hoog op de politieke agenda. Ondanks het overheidsbeleid om werknemers langer aan het werk te houden, blijkt het voor de grafische sector niet eenvoudig dit in praktijk te brengen. De sector kampt met een vergrijzing van het werknemersbestand en verlies van kennis en ervaring van vertrekkende oudere werknemers. Daarbij komt dat de werkgelegenheid krimpt en dat traditionele beroepen verdwijnen ten gunste van nieuwe-media-beroepen.

Typerend voor de grafische sector is dat de loopbaanmogelijkheden beperkt zijn vooral voor werknemers met een technisch beroep op MBO-niveau. Door te beperkte loopbaanmogelijkheden kunnen deze werknemers op latere leeftijd uitvallen. De grafische sector is op zoek naar een innovatief loopbaanbeleid dat perspectief biedt aan werknemers in deze sector. In deze publicatie schetsen de auteurs een goed beeld van de factoren die zorgdragen voor dynamiek op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de grafimediabranche. De uitgave biedt aanknopingspunten voor een nieuwe loopbaanbenadering in deze sector, die rekening houdt met de bestaande knelpunten en belemmeringen.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: