Gaming onder de loep

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-12

Gaming onder de loep

Fabian Dekker
Lisanne Drost
Met medewerking van Maarten Davelaar.

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-529-9
40 pag.

De nog jonge gamemarkt maakt in ons land als jonge, creatieve industrie een snelle groeiontwikkeling door. Bedrijven die binnen deze markt opereren moeten snel reageren op veranderingen in een dynamische omgeving. In dit onderzoek richten de auteurs zich op het gevoerde personeels- en bedrijfsbeleid van gameondernemingen en op de externe omgeving die het economisch potentieel van deze industrie beïnvloedt. Op basis van een rondgang langs 33 gamebedrijven constateren ze het risico van een varkenscyclus, een uit de landbouwsector afkomstig economisch mechanisme waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar dreigen aan te sluiten.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema