Gaming onder de loep

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De nog jonge gamemarkt maakt in ons land als jonge, creatieve industrie een snelle groeiontwikkeling door. Bedrijven die binnen deze markt opereren moeten snel reageren op veranderingen in een dynamische omgeving. In dit onderzoek richten de auteurs zich op het gevoerde personeels- en bedrijfsbeleid van gameondernemingen en op de externe omgeving die het economisch potentieel van deze industrie beïnvloedt.

Op basis van een rondgang langs 33 gamebedrijven constateren ze het risico van een varkenscyclus, een uit de landbouwsector afkomstig economisch mechanisme waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar dreigen aan te sluiten.

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: