Financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers

Een verkenning van het landelijke en lokale beleid
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-03-18
Hoe kan de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers worden vergroot? En wat kan de bijdrage van nieuwkomers zelf, de gemeente, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zijn? In deze publicatie bracht KIS in kaart wat de integratie van nieuwkomers in de weg staat en hoe belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid kunnen worden weggenomen.

Het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen is dusdanig complex dat nieuwkomers, die veelal de taal nog niet goed beheersen, snel schulden maken. De geldzorgen die dan ontstaan, kunnen de verdere integratie van statushouders – dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning – in de weg staan.

Factoren

Deze publicatie bevat een heldere analyse van de verschillende factoren die de financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers kunnen belemmeren. Daarbij is gekeken naar en een onderscheid gemaakt tussen de leefsituatie van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers. Vervolgens is ingezoomd op drie gemeenten en uitvoerig gesproken met maatschappelijke organisaties en statushouders.

De publicatie bevat daarnaast een inventarisatie van bestaande en kansrijke instrumenten die de zelfredzaamheid van nieuwkomers kunnen bevorderen. Op basis van deze inventarisatie zijn tips en adviezen in kaart gebracht die voortvloeien uit het beleid dat vier gemeenten al voeren.

34 pag
2018

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: