Factsheet Kinderen in Tel over kindermishandeling

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Het Databoek Kinderen in Tel (KIT) is al vijf jaar een inspiratiebron voor innovatief lokaal jeugdbeleid. Sinds 2006 brengt het Databoek de leefsituatie van kinderen en jongeren per gemeente, provincie en per wijk in kaart. Aan de hand van twaalf indicatoren, gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, laat KIT zien in welke omstandigheden kinderen in Nederland verkeren.

In elke editie doet Kinderen in Tel verslag van de meldingen van kindermishandeling via de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMKs). Omdat er meer gegevens beschikbaar zijn over de meldingen bij de AMKs dan vermeld in het Databoek, is er in 2011 een special uitgebracht over kindermishandeling.

Dit factsheet behandelt in het kort de belangrijkste uitkomsten van het rapport. Wat zeggen de gegevens over de tussen 2003 en 2009 bij AMKs gemelde kinderen? Welke vormen van kindermishandeling zijn toegenomen, welke verschillen zien we tussen steden, in welke gemeenten wordt het meest, en waar het minst gemeld. En: welke aanbevelingen doen de organisaties achter Kinderen in Tel?

Het onderzoek Kinderen in Tel over kindermishandeling is gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation en de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Zie ook kinderenintel.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: