Evaluatie ‘WIJeindhoven wat wijzer?’

De nieuwe werkwijze in het Eindhovense sociale domein
PublicatiesGepubliceerd op: 25-11-17
De gemeente Eindhoven beoogt een systeeminnovatie in het sociaal domein en ontwikkelde hiervoor het programma WIJeindhoven. De ontwikkelingen in het beleid en ook in de uitvoering zijn echter nog steeds in volle gang. Op verzoek van de gemeente voerde het Verwey-Jonker Instituut een tussenevaluatie uit.

Deze evaluatie richtte zich niet alleen op de stand van zaken. Ook werd de mate en wijze onderzocht waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd. En welke aanknopingspunten en mogelijkheden er zijn om het beleid en de uitvoering bij te sturen.

Het rapport laat zien dat er nog veel te verbeteren is. De gemeenteraad heeft weinig zicht op hoe de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uitpakt voor Eindhovenaren. Het is onduidelijk of de gewenste maatschappelijke doelen worden behaald. En de raad is op basis van die gebrekkige informatie niet in staat om bij te sturen. In het rapport worden deze en andere resultaten toegelicht. Ook staan er verschillende aanbevelingen in voor zowel de raad als het college, met name rond de informatiepositie van de raad.

Het onderzoek Evaluatie WIJeindhoven is integraal opgenomen in het rapport van de rekenkamer van de gemeente Eindhoven: “Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer?”

Klik hier om het rapport van de rekenkamer te downloaden.

 

Deel deze publicatie op: