Ondersteuning aan kinderen van gedetineerden en hun tijdelijke verzorgers

Evaluatie 'Wie let er op de kleintjes?
PublicatiesGepubliceerd op: 16-06-15
Kinderen van gedetineerde ouders en hun tijdelijke verzorgers hebben behoefte aan steun. Op dit moment is er in Nederland geen professioneel aanbod voorhanden dat hierin voorziet en de reguliere zorginstellingen missen de tools om hen goed te kunnen begeleiden. Humanitas vult sinds 2012 deze leemte met het vrijwilligersproject ‘Wie let er op de kleintjes’: getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning aan kinderen waarvan een ouder in de gevangenis zit, maar er is ook hulp voor hun tijdelijke verzorgers.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat de mogelijkheden en grenzen van dit project zijn. Zo blijken de vrijwilligers voor alle betrokken partijen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Zij zien het project als een noodzakelijke aanvulling op het professionele zorgsysteem. Wie let er op de kleintjes geniet echter nog weinig bekendheid bij verantwoordelijke instellingen en de doelgroep wordt nog onvoldoende bereikt.

Onderzoekers

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: