Evaluatie Werkdocument Gelderse Aanpak Kindermishandeling

Nulmeting najaar 2007
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Plotselinge woede-uitbarstingen, alcoholverslaving, dwangmatig schoonmaken of depressief de hele dag in bed liggen: als ouders psychische stoornissen hebben, lopen de kinderen aanzienlijk meer kans om met problemen in de opvoeding te worden geconfronteerd. De provincie Gelderland wil kinderen in zulke gezinnen beter beschermen door vroegtijdige signalering en preventie. Goede afstemming en informatieoverdracht zijn daarbij belangrijk. Daarom wisselen de hulpinstellingen in de provincie sinds enige tijd informatie uit volgens een werkdocument en een protocol.

Dit rapport bevat het eerste deel van de evaluatie naar die nieuwe werkwijze. Deze nulmeting gaat na hoe het is gesteld met de uitwisseling van informatie en de samenwerking kort na het ingaan van het werkdocument. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Of de preventie van problemen in de provincie daadwerkelijk verbetert door het werkdocument, zal blijken uit het tweede rapport met de resultaten van de vervolgevaluatie (tweede helft 2008).

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: