Evaluatie van het project Regionale Allianties Haaglanden

PublicatiesGepubliceerd op: 07-02-17
Het project Regionale Allianties is een uitwerking van het landelijke Energieakkoord 2013. In dit akkoord is afgesproken dat gemeentes zich in regioverband inzetten om vraag en aanbod samen te brengen op het gebied van het verduurzamen van particuliere koopwoningen.

Voor de negen gemeenten uit de regio Haaglanden ligt de uitvoering van het project bij de gemeente Den Haag. Op dit moment is de rol die het project speelt in het verduurzamen van woningen in de regio beperkt. Tegelijkertijd is er geen andere partij actief die deze verbindende rol in het verduurzamen van woningen in de regio Haaglanden op zich neemt.

Het project loopt in 2016 af en daarom heeft de gemeente Den Haag het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een evaluatie uit te voeren. Uit het rapport komt naar voren dat het voor de bijsturing van de activiteiten in 2017 belangrijk is de focus te leggen op de kwaliteit van de uitvoering, de stimulering van zowel de vraag- als aanbodkant en een heldere communicatiestrategie.

Deel deze publicatie op: