Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De gemeente Rotterdam werkt sinds eind 2007 met een Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In 2009 is de implementatie van deze meldcode geëvalueerd. Dit rapport betreft een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode. Specifiek is gekeken of bekendheid met de meldcode ook van invloed is op signalering, adviesvragen en meldgedrag. De resultaten zijn uitgesplitst voor de sectoren welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: