Evaluatie Trainingsprogramma Ouders in Positie

PublicatiesGepubliceerd op: 20-10-22
Het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies evalueerden in opdracht van de gemeente Eindhoven het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’. Deze training is erop gericht islamitische ouders te sterken in de opvoeding van hun kinderen opdat zij hen beter kunnen beschermen tegen extremistische invloeden en radicalisering.

De focus van het programma ligt op het overdragen van kennis en bewustzijn van onderwerpen die samenhangen met weerbaar opvoeden. Zo komen aan bod identiteitsontwikkeling en de (online) leefwereld van jongeren; drijfveren en risico’s van radicalisering; en het aanleren van vaardigheden die ouders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden. Uit de evaluatie wordt duidelijk dat zowel wetenschappelijk onderbouwde inhoudelijke als methodische elementen van weerbaar opvoeden onderdeel zijn van de training.

Hiernaast onderzochten we de opbrengsten van de training voor de deelnemende ouders. Een belangrijke opbrengst is dat deelnemers nieuwe kennis hebben over opvoeden en hoe effectief in gesprek te gaan met hun kind. Deelnemers zeggen tevens bewuster te zijn van hun eigen rol en invulling hiervan in de opvoeding, beter begrip te hebben waar het gedrag van hun kind vandaan komt en hoe hiermee om te gaan. De uitwisseling van opvoedingservaringen en de hierbij ervaren wederzijdse steun door het delen van deze ervaringen wordt door deelnemers eveneens als een belangrijke opbrengst genoemd. Tot slot draagt de training bij aan de bewustwording van ouders over wat mogelijke drijfveren en risico’s van radicalisering kunnen zijn, de rol van sociale media, waarop zij kunnen letten en hoe dit bespreekbaar te maken met hun kind.

In het rapport gaan we verder in op de opbrengsten, en op randvoorwaarden voor de effectiviteit van de training.

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: