Evaluatie sociale teams Amstelveen en Aalsmeer

PublicatiesGepubliceerd op: 04-12-16
Als gevolg van de decentralisaties, hebben gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg- en hulpverlening. Om deze taken op te pakken hebben de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen in 2015 gezamenlijk sociale teams opgericht. Deze teams richten zich op multiprobleemgezinnen en hebben als doelstelling om snel, effectief en in een vroeg stadium te helpen, zodat de ondersteunde cliënten weer zelfredzaam worden of zelfredzaam blijven.

In deze evaluatie heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van beide gemeenten onderzocht in welke mate de teams hun doelstellingen realiseren en in welke mate zij erin slagen te werken volgens de geformuleerde uitgangspunten van maatwerk, nabijheid, zelfregie, preventie en vroegsignalering. In de evaluatie zijn vragenlijsten uitgezet en gesprekken gevoerd met de ambtelijk verantwoordelijken, teamleden, cliënten en samenwerkingspartners.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen om de effectiviteit van de teams verder te verbeteren. Ook bieden ze een basis voor de toekomstige monitoring van de teams.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: