Evaluatie Programma Integratie en Participatie in de regio Alkmaar

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 26-07-20

De gemeenten in de regio Alkmaar voeren sinds mei 2017 een Programma Integratie en Participatie uit om statushouders te ondersteunen bij hun inburgering, integratie en participatie. In het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI) heeft het Verwey-Jonker Instituut dit programma geëvalueerd. Hiermee kunnen deze en andere gemeenten inzichten opdoen die van belang zijn voor het ontwikkelen van het beleid en een vervolgaanpak op het vlak van inburgering, integratie en participatie van statushouders.

 

De resultaten van het programma zijn goed: een groot deel van de statushouders heeft, bij afronding van het programma, betaald of onbetaald werk of volgt een opleiding. Statushouders geven aan dat ze veel hebben geleerd en dat deelname aan het programma goed was voor hun taalontwikkeling en zelfredzaamheid. In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten, werkzame elementen en verbeterpunten voor de aanpak van de gemeenten in de regio Alkmaar. Tot slot formuleren de onderzoekers een aantal aanbevelingen.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema