Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: ontzorgen

Tussenrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 29-07-20
Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat in op 1 juli 2021. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder meer door het uitvoeren van een pilotprogramma. Dat heeft betrekking op zes thema’s die nieuw zijn (zoals de leerroutes) dan wel waarmee minder praktijkervaring voorhanden is. Het doel is om de lessen en ervaringen uit de pilots mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

Een van de thema’s van het pilotprogramma is ontzorgen van statushouders. Daarbij gaat het om het inhouden van de vaste lasten (huur, energie, water en zorgverzekering) op de uitkering. Pilotgemeenten combineren dit met het begeleiden van statushouders naar financiële zelfredzaamheid in groeps- en individueel verband.

Zes pilots onderzocht

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de zes door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gefinancierde pilots binnen het thema ontzorgen. De zes pilots zijn eind 2019 begonnen. De pilots worden uitgevoerd in de gemeenten Capelle aan den IJssel (met Krimpen aan den IJssel en Zuidplas), de gemeente Den Haag, de Dongemondgemeenten (Geertruidenberg, Drimmelen, Altena en Oosterhout), de gemeente Edam-Volendam (met Waterland en Landsmeer), de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (met de zeven aangrenzende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden) en de gemeente Zoetermeer (met Lansingerland).

Deze tussenrapportage beschrijft hoe de ontzorgen pilots er na een half jaar voor staan. Wat beogen de pilots en wat is de (voorgenomen) werkwijze? Wat zijn de eerste ervaringen van pilot gemeenten in de voorbereidingsperiode? Daarnaast trekken we de eerste lessen, die kunnen worden gebruikt door (andere) gemeenten die bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel.

Zie ook Divosa

Onderzoekers

  • Antoniek Vermeulen
  • Kirsten TinnemansOnderzoeker

Met medewerking van

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: