Evaluatie pilot Dublinclaimanten Amsterdam

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 24-11-20
Dublinclaimanten zijn vreemdelingen die moeten worden overgedragen naar een andere EU-lidstaat, namelijk het land dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling van diens asielverzoek. In de praktijk verloopt de overdracht naar het land van Dublinclaim vaak moeizaam. De gemeente Amsterdam heeft te maken met Dublinclaimanten die met onbekende bestemming uit het azc zijn vertrokken en zonder onderdak in de stad verblijven.

Gesprekken tussen de Amsterdamse wethouder Groot-Wassink (Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering) en de toenmalig staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) hebben geleid tot het opzetten en uitvoeren van de pilot Dublinclaimanten. Binnen deze pilot konden Dublinclaimanten maximaal 6 maanden begeleiding krijgen, in eerste instantie gericht op overdracht naar het land van Dublinclaim. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de pilot en onderzocht in hoeverre de doelstellingen zijn behaald, en welke belemmeringen er zijn voor de overdracht naar het land van Dublinclaim.

Het rapport begint met een beschrijving van de pilot en een weergave van de resultaten, effecten en punten van meerwaarde van de pilot. Verder gaan we uitgebreid in op de spanningen, onduidelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van de pilot in het algemeen, en het realiseren van een warme overdracht in het bijzonder. Tot slot geven we aandachtspunten voor een toekomstige aanpak van opvang en begeleiding van Dublinclaimanten.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: