Evaluatie pilot Dublinclaimanten Amsterdam

PublicatiesGepubliceerd op: 24-11-20
Dublinclaimanten zijn vreemdelingen die moeten worden overgedragen naar een andere EU-lidstaat, namelijk het land dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling van diens asielverzoek. In de praktijk verloopt de overdracht naar het land van Dublinclaim vaak moeizaam. De gemeente Amsterdam heeft te maken met Dublinclaimanten die met onbekende bestemming uit het azc zijn vertrokken en zonder onderdak in de stad verblijven.

Gesprekken tussen de Amsterdamse wethouder Groot-Wassink (Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering) en de toenmalig staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) hebben geleid tot het opzetten en uitvoeren van de pilot Dublinclaimanten. Binnen deze pilot konden Dublinclaimanten maximaal 6 maanden begeleiding krijgen, in eerste instantie gericht op overdracht naar het land van Dublinclaim. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de pilot en onderzocht in hoeverre de doelstellingen zijn behaald, en welke belemmeringen er zijn voor de overdracht naar het land van Dublinclaim.

Het rapport begint met een beschrijving van de pilot en een weergave van de resultaten, effecten en punten van meerwaarde van de pilot. Verder gaan we uitgebreid in op de spanningen, onduidelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van de pilot in het algemeen, en het realiseren van een warme overdracht in het bijzonder. Tot slot geven we aandachtspunten voor een toekomstige aanpak van opvang en begeleiding van Dublinclaimanten.

Onderzoekers

  • Marlinda van der HoffOnderzoeker

Met medewerking van

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: