Evaluatie Kerkmaatschappelijk Werk van Stichting De Driehoek

Onderzoek binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt naar kwaliteit, behoefte en draagvlak
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Sinds 2009 is het Kerkmaatschappelijk Werk (KMW) van De Driehoek als nieuwe vorm van dienstverlening beschikbaar voor ambtsdragers (predikanten, kerkenraadsleden en diakenen), groepen en individuen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Het KMW wil met laagdrempelige hulp in een vroeg stadium met mensen in contact komen die met de reguliere hulpverlening niet, of pas in een later stadium bereikt zouden worden. Een belangrijke ambitie is ook om de ondersteuning van ambtsdragers en bij informele zorg betrokken gewone gemeenteleden uit te breiden.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) de kwaliteit van, behoefte aan en draagvlak voor het Kerkmaatschappelijk Werk. Uit de rapportage blijkt dat de algemene naamsbekendheid en de tevredenheid over de beschikbaarheid van het KMW groot zijn. Toch is het daadwerkelijke gebruik van het KMW binnen de GKv beperkt. Het rapport bevat aanbevelingen om het gebruik van de psychosociale hulp te vergroten, onder meer door betere communicatie en het verdiepen van de contacten vanuit het KMW met de kerken.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: