Evaluatie Brabants Kenniscentrum Ouderen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Dit rapport bevat een verslag van de evaluatie van het Brabants Kenniscentrum Ouderen (BKO). Uit de evaluatie blijkt dat een kenniscentrum dat zich richt op ouderen en ouderenbeleid, onvoldoende aansluit bij recente veranderingen in de samenleving. De toekomstige groep ouderen is een mondige groep burgers met een goede gezondheid en een goed pensioen.

De traditionele voorzieningen zijn voor deze groep niet nodig of te schraal. Ook de beeldvorming over ouderen is aan verandering toe. De nieuwe groepen vragen om nieuwe beelden en andere voorzieningen. Tegelijkertijd is er een groep (oude) ouderen die niet mee kan komen en een laag inkomen heeft. Deze groep heeft ondersteuning nodig en het lokale beleid zal zich in belangrijke mate op deze groep dienen te richten. Veel is in ontwikkeling en geïnterviewden uit deze evaluatie zien een belangrijke taak weggelegd voor een denktank op het terrein van vergrijzing en generaties in de provincie Noord-Brabant. De auteurs bevelen de provincie dan ook van harte aan een nieuwe opzet voor een dergelijke denktank te kiezen.

Thema's

Deel deze publicatie op: