EU-migranten in Amsterdam. Een warm welkom

Een warm welkom
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 20-02-16
Amsterdam trekt van oudsher veel migranten. De stad wil dat deze mensen zich welkom voelen. Daarom leidt de gemeente een Europees project gericht op de verwelkoming van EU-migranten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht voor de gemeente Amsterdam hoe een ideaal welkomstbeleid eruit zou moeten zien.

Het stijgende aantal EU-migranten heeft in de steden Amsterdam, Brussel, Dublin, Hamburg, Kopenhagen en Göteborg geleid tot de vraag hoe deze migranten het beste verwelkomt en begeleid kunnen worden na aankomst. Om hier antwoord op te vinden zijn de zes steden een gezamenlijk project gestart met als doel tot een ideaal welkomstbeleid te komen dat vervolgens in de deelnemende steden geïmplementeerd kan worden. Het Verwey-Jonker Instituut heeft hiervoor het huidige beleid van de gemeente onderzocht en ervaringen van beleidsmedewerkers, het maatschappelijk middenveld en EU-migranten zelf in kaart gebracht.

ISBN 978-90-5830-708-8
6 pag
2016

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: