Ervaringen met re-integratie

De uitkomsten van informatiemiddagen van het Arbeidsongeschikten Platform Limburg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Het Arbeidsongeschikten Platform Limburg (APL) organiseert met enige regelmaat informatiemiddagen over re-integratie. Het APL voorziet hiermee in een behoefte. Het biedt steun aan mensen die grotendeels buiten het arbeidsproces staan bij het op een rij zetten van hun perspectieven die ze hebben op re-integratie. Om de ervaringen van mensen met re-integratie in kaart te brengen, legt het APL de deelnemers een vragenlijst voor. Op deze wijze wordt inzicht verworven in de praktijk van het re-integreren en het spanningsveld tussen werk en uitkering. Dit is een verslag van het onderzoek onder mensen die in 2001 de informatiemiddagen bezochten van het Arbeidsongeschikten Platform Limburg in Heerlen, Hoensbroek, Sittard, Geleen, Maastricht, Roermond en Venlo.

Dit verslag gaat, naast een beschrijving van de kenmerken van de respondenten, in op de activiteiten van werkgevers en Arbo-diensten. Ook de activiteiten van de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid en het arbeidsbureau komen aan de orde. De publicatie sluit af met aanbevelingen van de respondenten en de conclusies.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: