Enquête gemeenten & nieuwe EU-migranten

PublicatiesGepubliceerd op: 20-04-15
Maar liefst 70 procent van Nederlandse gemeenten waar migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze doelgroep. Toch heeft 61 procent geen gericht beleid voor deze groep nieuwe migranten.

De gemeenten die wel beleid voeren, richten dat met name op huisvesting en registratie en laten daarmee problemen rond bijvoorbeeld inburgering ongemoeid. Deze conclusies komen voort uit de landelijke enquête Gemeenten & EU-migranten van KIS.

De knelpunten bevinden zich volgens de gemeenten vooral binnen het domein van huisvesting, registratie, taal en overlast (criminaliteit). Slechts 20 procent van de lokale bestuurders heeft beleid rond inburgering, kinderen van migranten en arbeidsmarkt.

ISBN 978-90-5830-688-3
8 pag
2015

Download via KIS.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: