En Nu Iets Positiefs!

Project voor risicojongeren: methodiekbeschrijving en stappenplan
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
In 1998 braken er rellen uit tussen Marokkaanse jongeren en de politie op een plein in Amsterdam Overtoomse Veld. Direct daarop besloten buurtbewoners daar een positieve daad tegenover te stellen: ENIP!, ‘En Nu Iets Positiefs’. Een uniek samenwerkingsverband van politie, welzijnswerk, bedrijfsleven, gemeente en particuliere fondsen. Het project is een steun in de rug voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar die op zoek zijn naar werk of scholing. Maar wel op een gedisciplineerde manier en in een veilige omgeving. De jongeren knappen tafels, stoelen en bedden op. De spulletjes worden verscheept naar Marokko waar het opgeknapte meubilair een nieuw leven begint in ziekenhuizen, scholen en weeshuizen. De jongeren staan onder begeleiding van vrijwilligers en vakmeesters.

In dit handboek heeft het Verwey-Jonker Instituut de methodiek van ENIP! op een praktische wijze beschreven. Stap voor stap wordt uiteen gezet hoe de werkwijze is toe te passen. Het handboek geeft tips hoe je jongeren kunt bereiken, benoemt de eigenschappen en kundigheden waarover begeleiders moeten beschikken en laat zien wat ervoor nodig is om jongeren, peermentoren, vrijwilligers en de gemeenschap optimaal bij ENIP! te betrekken.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: