En, heb je ook een vraag?

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-07

En, heb je ook een vraag?

Drs. Astrid Huygen
Dr. Freek de Meere

Volledige tekst (pdf)
Samenvatting (pdf)

2007

ISBN 90-5830-244-1
61 pag.  € 7,-

Ontwikkeling marktplaats voor burenhulp TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid

De laatste jaren zien we een sterke opkomst van alternatieve aanpakken voor wijkgerichte sociaaleconomische vernieuwing. Een voorbeeld is TijdVoorElkaar, een project in Utrecht dat de uitwisseling van diensten tussen wijkbewoners wil stimuleren. TijdVoorElkaar laat vraag en aanbod samenkomen via een website, het kent een beloningssysteem en het werkt met een sociaal makelaar die de uitwisseling van diensten faciliteert en stimuleert. De werkwijze is specifiek gericht op het vormen van netwerken, waarin deelnemers zowel de rol van hulpvrager als van hulpverlener kunnen bekleden. In dit rapport staat beschreven hoe TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid vorm kreeg. Daarnaast geeft het een beeld van de praktijk en de bruikbaarheid van de methodiek. Duidelijk is dat de zienswijze en methodiek van TijdVoorElkaar in de afgelopen twee jaar sterk zijn ontwikkeld. Dat maakt verdere uitbouw tot een volwaardige methodiek zinnig, inclusief de training van nieuwe sociaal makelaars, de bijbehorende professionalisering van de registratie, en de marketing. ‘En, heb je ook een vraag?’ laat zien welke bijdrage de methode TijdVoorElkaar kan leveren aan de rol van burgers in buurten, binnen de nieuwe verhoudingen tussen burgers, instellingen en overheid.

Thema's