En, heb je ook een vraag?

Ontwikkeling marktplaats voor burenhulp TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07

De laatste jaren zien we een sterke opkomst van alternatieve aanpakken voor wijkgerichte sociaaleconomische vernieuwing. Een voorbeeld is TijdVoorElkaar, een project in Utrecht dat de uitwisseling van diensten tussen wijkbewoners wil stimuleren. TijdVoorElkaar laat vraag en aanbod samenkomen via een website, het kent een beloningssysteem en het werkt met een sociaal makelaar die de uitwisseling van diensten faciliteert en stimuleert. De werkwijze is specifiek gericht op het vormen van netwerken, waarin deelnemers zowel de rol van hulpvrager als van hulpverlener kunnen bekleden. In dit rapport staat beschreven hoe TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid vorm kreeg. Daarnaast geeft het een beeld van de praktijk en de bruikbaarheid van de methodiek. Duidelijk is dat de zienswijze en methodiek van TijdVoorElkaar in de afgelopen twee jaar sterk zijn ontwikkeld. Dat maakt verdere uitbouw tot een volwaardige methodiek zinnig, inclusief de training van nieuwe sociaal makelaars, de bijbehorende professionalisering van de registratie, en de marketing. ‘En, heb je ook een vraag?’ laat zien welke bijdrage de methode TijdVoorElkaar kan leveren aan de rol van burgers in buurten, binnen de nieuwe verhoudingen tussen burgers, instellingen en overheid.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: