Emotionele problematiek bij Turks-Nederlandse meisjes

PublicatiesGepubliceerd op: 06-03-17
Kennisplatform Inclusief Samenleven kreeg een vraag voorgelegd van de Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd. Deze stichting heeft eerder onderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Jeugdinstituut, waaruit onder andere naar voren kwam dat de emotionele problematiek van jonge Turkse vrouwen groter is dan gemiddeld en ook groter dan bij andere groepen met een migratieachtergrond (Van den Berg, Bellaart & Yar, 2015). Hiervoor werden maar weinig verklaringen gevonden. Deze publicatie geeft antwoord op de volgende kennisvragen.

Daarom zijn de volgende kennisvragen geformuleerd:

 • Waarom is het aantal emotionele problemen juist bij Turks-Nederlandse meiden zo groot?
 • Wat zijn mogelijke verklaringen hiervoor?
 • Wat kenmerkt deze groep precies? Welke vormen van preventie kunnen de oorzaken wegnemen of verminderen?

In dit rapport worden de kennisvragen beantwoord aan de hand van literatuur en interviews. In de literatuursearch is gezocht naar wat reeds bekend is over mogelijke oorzaken van emotionele problemen bij Turks-Nederlandse meiden. Dit is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens hebben wij zes interviews gehouden met experts die specialistische kennis hebben over deze problematiek bij deze doelgroep. In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitkomsten van deze interviews. Wij sluiten af met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 3.

ISBN 978-90-5830-791-0
16 pag
2017

Download bij KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: