Emancipatie en Gezin:

In alle diversiteit een goed span
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Essay in opdracht van de Nederlandse Gezinsraad (nu: Atria) over de vraag of het emancipatie- en gezinsbeleid rekening houdt – of zou moeten houden – met verschillen tussen etnische groepen.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: