Eindevaluatie Wijkteams Jeugd Tiel

PublicatiesGepubliceerd op: 13-06-16
De gemeente Tiel is in 2014 begonnen met een pilot wijkteams jeugd. Eind dit jaar loopt de pilot af en de gemeente heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om de wijkteams te evalueren. Er is hierbij onder meer gekeken naar de focus van de wijkteams op de eigen kracht van cliënten en hun netwerk, het integrale werken van de wijkteams en het inzetten op lichte zorg dichtbij de thuisomgeving van cliënten.

Ook is gekeken naar de kwaliteit van de samenwerking met relevante partners, zoals huisartsen en aanbieders van specialistische hulp. Daarnaast zijn cliënten bevraagd over hun ervaringen. De belangrijkste aanbeveling is om, met enige aandachtspunten, de wijkteams in de huidige vorm voort te zetten.

Onderzoekers

  • Rob Gilsing
  • Niels HermensSenior onderzoeker

Met medewerking van

Thema's

Deel deze publicatie op: