Effectiviteit van sancties in het verkeer

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Effectiviteit van sancties in het verkeer geeft inzicht in de sanctionering van twee speerpunten in het beleid voor verkeershandhaving: snelheid en alcohol in het verkeer. De publicatie geeft de organisatie van de sanctionering weer en de effecten van sanctionering op het gedrag van weggebruikers die de betreffende regels overtreden. In 2006 zijn ruim achtenhalf miljoen sancties opgelegd bij de speerpunten snelheid en alcohol in het verkeer. Om overtredingen terug te dringen en de verkeersveiligheid te bevorderen zet de overheid verschillende instrumenten in, met wisselend resultaat.

Voor het meten van de effecten van de sanctionering is een onderzoek uitgevoerd onder een groot aantal overtreders. Dit onderzoek toont aan dat de huidige wijze van sanctionering redelijk effectief is. De sancties voor alcoholovertredingen zijn effectiever dan die voor snelheidsovertredingen. Verder gaat het rapport in op enkele aanpassingen om de verkeersveiligheid en de effectiviteit van de sanctionering te verbeteren.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: