Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk
PublicatiesGepubliceerd op: 04-05-23
Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische klachten. Deze mensen komen daardoor vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten waar niet altijd een medische oorzaak aan ten grondslag ligt.

Vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk kan eraan bijdragen dat mensen sneller aan de slag gaan met de ziekmakende financiële problematiek, en dat schade voor de gezondheid en (extra) belasting van de gezondheidszorg worden voorkomen. Pharos en het Verwey-Jonker Instituut deden onderzoek naar wat de huisarts kan doen en wat dat oplevert.

Dit onderzoek is onderdeel van het project ‘Eerder uit de Schulden: wat werkt?‘, Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Eerder uit de Schulden: wat werkt? wordt gefinancierd door NWO in het kader van de NWA-ronde Schulden en Armoede.

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: