Eer en partnergeweld onder Hindostanen

Een verkennende studie naar de rol van eer en huwelijksdwang bij partnergeweld onder Hindostanen en de mogelijkheid van preventie
PublicatiesGepubliceerd op: 25-03-14
Dit rapport is een verkennende studie naar de vraag hoe eerkwesties en huwelijkdwang doorwerken bij partnergeweld onder Hindoestanen. Literatuuronderzoek, informatie van sleutelinformanten en interviews met Hindoestaanse moeders en jongeren tonen de ingewikkelde dynamiek rondom eerkwesties bij partnergeweld.

Het rapport begint met een beschrijving van de plaats van eerkwesties en het huwelijk in de opvoeding binnen Hindoestaanse gezinnen. Vervolgens komt aan bod welke hulp en belemmeringen moeders en jongeren ondervinden tijdens het partnergeweld, bij de beëindiging ervan en na de geweldsperiode. Ook is er bijzondere aandacht voor de eer-gerelateerde dynamiek rondom de scheiding.

Het rapport beschrijft verder de maatregelen die volgens de respondenten hebben bijgedragen aan het beëindigen van het partnergeweld en aan de preventie van de intergenerationele overdracht. Daarbij gaat het ook om de overdracht van normen rond eerkwesties en huwelijksdwang aan jongeren die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders. Het rapport sluit af met diverse conclusies en beleidsaanbevelingen.

 

 

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: