Een Sociaal supervisor bij stedelijke vernieuwing

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Een sociaal supervisor bij grootschalige ruimtelijke projecten is een nieuw fenomeen. De sociaal supervisor helpt de sociale context van een gebied zo te vormen, dat het er straks én prettig toeven is én dat het sociale raamwerk tegen een stootje kan. De overweging achter deze inbreng is dat de fysieke ruimte zijn betekenis krijgt via het gebruik ervan.

Het Verwey-Jonker Instituut paste het concept van een sociaal supervisor voor het eerst toe in Schiedam voor het project Schieveste. Daarna stelde de gemeente Zaanstad in 2004 een sociaal supervisor aan, voor het project Inverdan. En woningcorporatie SWS/Hhvl uit Eindhoven past de Sociaal supervisor in 2005 toe in het te bouwen centrumgebied Tongelresche Akkers.

Over wat een sociaal supervisor doet en welke betekenis die heeft bij (stedelijke) herstructureringsprojecten, is een brochure verschenen.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: