Een Sociaal Jaar voor jongeren in Nederland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Verschillende politici en beleidsmakers constateren dat de samenleving behoefte heeft aan een vorm van sociale dienstverlening. Het idee is dat jongeren een jaar lang, al dan niet vrijwillig, maatschappelijke taken op zich nemen en ondertussen diverse competenties verwerven. Maar is zo’n Sociaal Jaar voor jongeren wenselijk? In ‘Een Sociaal Jaar voor jongeren in Nederland’ wordt besproken hoe dit concept inhoudelijk kan worden ingevuld. Waar is behoefte aan? Welke concepten zijn zinvol en haalbaar? En tot slot: welke vorm kan op voldoende steun rekenen?

Jongeren, overheid en maatschappelijke organisaties blijken een jaar vrijwillige inzet te ondersteunen. Ook juridisch zijn er weinig belemmeringen, zolang het niet verplicht wordt. Diverse landen, waaronder Duitsland, kennen deze vorm van sociale dienstverlening al. De auteurs stellen voor om het Sociaal Jaar, op basis van een politieke beslissing, op een vraaggerichte manier te ontwikkelen. Zij doen suggesties hoe een Sociaal Jaar in het Nederlandse bestel is te realiseren en presenteren een model dat als uitgangspunt kan dienen. Het onderzoek is verricht door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van VWS.

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: