Een positief opvoedklimaat creëren in sport, kerk en scouting

Tips voor gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 03-02-15
Hoe gemeenten de pedagogische civil society kunnen versterken is te lezen in deze publicatie vol met tips.

Een belangrijke vooronderstelling achter het nieuwe jeugdstelsel is dat veel opvoedkracht aanwezig is in de zogeheten ‘pedagogische civil society’: informele netwerken en organisaties rond ouders en jeugdigen. In de regio Noord Veluwe is in de loop van 2013 daarom een project gestart om deze informele opvoedkracht te versterken. Het project richt zich op het kennen en weten toe te passen van principes van positief opvoeden door vrijwilligers in de sport, de kerk en bij de scouting. Deze vrijwilligers komen immers veel met ouders en kinderen of jeugdigen in contact. Zo leert dit project wat de mogelijkheden zijn om de kracht van sportverenigingen, scouting of kerken te benutten. Dit zijn lessen die ook bruikbaar kunnen zijn voor andere gemeenten en de tips zijn dan ook gebaseerd op het project in de regio Noord Veluwe.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: