Een inclusieve maatwerkaanpak armoede en schulden

Tips voor wijkteams en gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 08-06-17
Gemeenten bieden sinds een aantal jaren ondersteuning op maat voor mensen met betalingsachterstanden en problematische schulden. Veel cliënten die op deze wijze worden geholpen, hebben een migratieachtergrond.

In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan, die gemeenten en wijkteams kunnen helpen om financiële ondersteuning op maat effectief in te zetten voor deze groep cliënten.

Voorbeelden van tips waar professionals mee aan de slag kunnen, zijn: het inzetten van maatjes met een migratieachtergrond of getrainde ervaringsdeskundigen en het effectief gebruik maken van de kennis van externe professionals en vrijwilligers.

ISBN 978-90-5830-817-7
9 pag
2017

Download via kis.nl

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: