Een inclusieve maatwerkaanpak armoede en schulden

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 08-06-17

Tips voor wijkteams en gemeenten

Gemeenten bieden sinds een aantal jaren ondersteuning op maat voor mensen met betalingsachterstanden en problematische schulden. Veel cliënten die op deze wijze  worden geholpen, hebben een migratieachtergrond.

In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan, die gemeenten en wijkteams kunnen helpen om financiële ondersteuning op maat effectief in te zetten voor deze groep cliënten.

Voorbeelden van tips waar professionals mee aan de slag kunnen, zijn: het inzetten van maatjes met een migratieachtergrond of getrainde ervaringsdeskundigen en het effectief gebruik maken van de kennis van externe professionals en vrijwilligers.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/inclusieve-maatwerkaanpak-armoede-en-schulden.pdf

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema