Duurzaamheid in Den Haag

Procesevaluatie subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
De gemeente Den Haag heeft de ambitie in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Bewoners worden gestimuleerd een actieve bijdrage te leveren. De regeling Duurzaamheid door Haagse wijken 2012 stelt bewoners in de gelegenheid een traject te doorlopen dat uitmondt in een plan voor een concreet klimaatproject.

Deze tussentijdse evaluatie richt zich op de vraag hoe met deze regeling bewoners in de stad in beweging worden gebracht om aan de klimaatambities te werken. De evaluatie laat zien dat er met de subsidieregeling een goed begin is gemaakt aan het bewustmaken en activeren van bewoners voor het verduurzamen van de stad. Het is de uitdaging om in het vervolg meer, en vooral meer soorten bewoners te bereiken.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: