Duurzaamheid door Haagse wijken

Van initiatief tot uitvoering
PublicatiesGepubliceerd op: 04-02-16
De gemeente Den Haag heeft zich voorgenomen om anno 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Binnen deze ambitie doet de gemeente nadrukkelijk beroep op burgers, bedrijven en instellingen. Voor burgers is een proocessubsidie beschikbaar gesteld als stimulans voor een actieve bijdrage. Dit is het ‘Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken 2015’. De subsidie dekt niet het resultaat, maar juist het traject om tot resultaten te komen.

De gemeente Den Haag wil nu graag de subsidieregeling evalueren, onder andere door te achterhalen hoeveel initiatieven daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen, met welke resultaten, en welke aanbevelingen de deelnemers hebben voor verbetering van de regeling. Het Verwey-Jonker Instituut ondervroeg daarom betrokkenen van alle initiatieven uit de eerste twee jaargangen van de subsidieregeling. Ongeveer de helft van deze initiatieven blijkt tot uitvoering te zijn gekomen. In dit rapport vertellen zij welke successen ze hebben geboekt en welke verbeteringen zij zien voor de regeling in de toekomst.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: