Duurzaamheid door Haagse wijken

Evaluatie van een waarderingssubsidie
PublicatiesGepubliceerd op: 10-04-18
Het is de ambitie van gemeente Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De gemeente stimuleert burgers om een actieve bijdrage te leveren via de regeling ‘Duurzaamheid door Haagse wijken’, die sinds 2013 bestaat.

Burgers, bedrijven en instanties kunnen dankzij deze regeling subsidie aanvragen om een duurzaamheidsproject op te zetten. Hierbij worden de proceskosten van het initiatief vergoed, niet de projectkosten. Er is bijvoorbeeld wel geld voor de vorming van een vereniging, niet voor de aankoop van isolatiemateriaal. De regeling heeft tot doel activiteiten te stimuleren waarbij burgers, bedrijven en instellingen op wijkniveau samenwerken rond het thema duurzaamheid. Ook is het de bedoeling in de stad aanwezige kennis rond dit thema verder te mobiliseren en de lokale economie op dit vlak te stimuleren.

In deze rapportage evalueren we de vormgeving van ‘Duurzaamheid door Haagse wijken’. We beschrijven wat de kenmerken van de regeling zijn, welke veranderingen er over de jaren hebben plaatsgevonden en welke effecten de regeling tot nu toe heeft gehad. Ook brengen we op basis van de evaluatie in kaart welke lessen er te leren zijn voor de gemeente, met het oog op de voortzetting van de regeling.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: