Doet kunst goed?

De betekenis van kunst op recept in Nieuwegein
PublicatiesGepubliceerd op: 04-06-19
In Nieuwegein is de afgelopen jaren het programma Kunst op Recept uitgevoerd. Het idee is dat een actieve deelname aan kunstzinnige projecten een bijdrage kan leveren aan het welbevinden van mensen en helpt bij het voorkomen en herstellen van klachten van psychosociale aard. In Nieuwegein zijn diverse ‘kunstzinnige interventies’ ontwikkeld, gericht op mensen met psychosociale problemen en aangeboden aan eenieder die wil meedoen.

In dit onderzoek geven we zicht op de activiteiten en de meerwaarde daarvan voor de betrokkenen. De ontwikkelde interventies binnen Kunst op Recept betreffen geen specifieke methodieken om van tevoren vastgestelde gezondheidsdoelen te behalen. De activiteiten hebben wel impact gehad op de deelnemers. De activiteiten leveren een duidelijke bijdrage aan het welzijn van het grootste deel van de deelnemers. De kracht van Kunst op Recept lijkt voor een groot deel te liggen in de laagdrempeligheid van de activiteiten en de aandacht voor het individu. Andere belangrijke factoren zijn de rol van de docent en een veilige sfeer.

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: