Diversiteit in sportverenigingen

Factsheet
PublicatiesGepubliceerd op: 13-09-16
Kleine sportverenigingen hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. Dit geldt in het bijzonder voor sportclubs met veel leden van niet-westerse herkomst. De Vereniging Sport Utrecht (VSU) vroeg Kennisplatform Inclusief Samenleven om onderzoek te doen naar de toenemende diversiteit in sportverenigingen en hoe zij hierbij beter ondersteund kunnen worden.

Uit de verkenning komt onder andere naar voren dat Nederlanders met een migrantenachtergrond ondervertegenwoordigd zijn in besturen, commissies en bij vrijwilligerstaken. Het blijkt dat huidige bestuursleden vaak binnen hun eigen netwerk op zoek gaan naar nieuwe leden, iets wat de etnische diversiteit niet altijd ten goede komt. De onderzoekers geven in de publicatie praktische tips voor sportverenigingen rondom de participatie van leden en ouders met een migratieachtergrond. Deze zijn in het bijzonder relevant voor sportverenigingen die snel aan het ‘verkleuren’ zijn.

ISBN 978-90-5830-714-9
10 pag
2016

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: