Diversiteit in de praktijk

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Diversiteit in de praktijk bevat de uitkomsten van onderzoek onder Amsterdamse ouders van diverse herkomst die deelnamen aan Triple P tieners. Ze zijn enthousiast, maar noemen ook verbeterpunten voor de praktijk. Het artikel laat zien hoe migrantenouders iets aan dit aanbod kunnen hebben en wat zij ervan vinden. Het biedt ook steun aan degenen die werken met ouders van diverse herkomst.

Ook in de komende tijd blijft Kenniswerkplaats Tienplus werken aan het verbeteren van de diversiteitsgevoeligheid van Triple P. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, raadpleeg dan onze website Kenniswerkplaats Tienplus.

Kenniswerkplaats Tienplus

Amsterdamse ouders over Triple P tieners

Het artikel is geschreven door onderzoekers van de Kenniswerkplaats Tienplus. In de Kenniswerkplaats werken het Verwey-Jonker Instituut, SO&T, de Vrije Universiteit en Hogeschool Inholland samen met beleid en praktijk aan betere opvoedsteun voor alle ouders in Amsterdam, ongeacht hun herkomst. Eerder verschenen al een rapportage over de werking van Triple P bij ouders met jongere kinderen en een brochure voor professionals met tips over diversiteitsgevoelig werken. Zie daarvoor onze website Kenniswerkplaats Tienplus.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: