Diversiteit bij informele hulp bij dementie

Factsheet over mantelzorgers en vrijwillige inzet bij mensen met een migratieachtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 11-02-19
Elke cultuur heeft haar eigen manier om met kwetsbare ouderen om te gaan. Daarnaast heeft ook elke familie zijn eigen redenen om wel of niet over dementie te spreken. Maar in elk huishouden met dementie is formele én informele aandacht en hulp op maat nodig. In deze factsheet besteden we aandacht aan cultuurspecifieke aspecten van informele hulp aan mensen die thuis wonen met dementie.

Mensen met een migratieachtergrond hebben meer kans op dementie en wonen vaker thuis dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Vaak komt de mantelzorg neer op de dochters van de familie. Buren en vrijwilligers hebben een veel kleinere rol. De organisaties die informele hulp willen organiseren rond deze huishoudens moeten weten wat er speelt aan diversiteit en hoe ze op een cultuur sensitieve manier kunnen aansluiten bij de vragen uit de praktijk. De informatie in deze factsheet helpt ze daarbij.

Meer informatie vindt u in het volledige onderzoek “Informele hulp bij dementie thuis: wat buren, bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers doen” en de daarbij behorende handreiking “Informele hulp bij dementie – Wat beleid, vrijwilligerswerk, en buurt kunnen betekenen en waar zij rekening mee moeten houden”.

ISBN 978-90-5830-918-1
9 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: