Divers werven en selecteren in de praktijk

Handvatten ter versterking van culturele en etnische diversiteit aan de hand van voorbeelden in gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 20-12-18
Het creëren van een divers personeelsbestand vraagt een bewuste inzet van wervings- en selectieprocessen. In deze rapportage geven we inzicht in de mogelijkheden die er zijn om culturele en etnische diversiteit binnen de (gemeentelijke) organisatie te versterken op basis van werving en selectie.

Aan deze publicatie ligt een uitgebreide literatuurstudie en documentenanalyse ten grondslag. Deze fase van dit onderzoek leverde concrete stappen op die werkgevers kunnen zetten om binnen hun werving- en selectieprocessen meer ruimte te creëren voor werknemers met een migratieachtergrond. Omdat de praktijk altijd weerbarstiger is dan de theorie, gingen we daarnaast in gesprek met diverse gemeenten over hun visie, aanpak, succes en knelpunten als het gaat om werving en selectie.

Op basis van de kennis uit de literatuur én de ervaringen in de praktijk komen wij tot een vijftal aanbevelingen voor gemeenten, maar breder ook voor andere werkgevers, die graag een diverser personeelsbestand willen creëren. Dit inspiratiedocument biedt daarnaast ook aanknopingspunten voor het objectiveren van werving- en selectieprocedures in bredere zin.

ISBN 978-90-5830-910-5
2018

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: