Discriminatie in 2013: achtergronden en ontwikkelingen (POLDIS rapportage)

Met themarapportage moslimdiscriminatie
PublicatiesGepubliceerd op: 19-03-15
In opdracht van het LECD-politie publiceert het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de regionale politie eenheden, jaarlijks het Criminaliteitsbeeld Discriminatie (POLDIS). De rapportage gaat in op de achtergronden van daders en slachtoffers van discriminatoire incidenten en op de ontwikkeling in de loop der jaren.

In 2013 blijkt het totaal aantal incidenten fors te zijn gestegen, net als in de voorgaande jaren. Ras en seksuele gerichtheid zijn de meest voorkomende discriminatiegronden. Aan deze uitgave is er ook een verdiepende studie over moslimdiscriminatie toegevoegd. De gebruikelijke achtergrondkenmerken worden beschreven, maar bijvoorbeeld ook hoe vaak verschillende typen moslimdiscriminatie voorkomen in de politieregistratie.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: