Democratisch bewustzijn in Nederland

Over de ontvankelijkheid voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen
PublicatiesGepubliceerd op: 25-02-21
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de Anne Frank Stichting een instrument ontwikkeld dat kan vaststellen in welke mate en onder welke voorwaarden Nederlanders ontvankelijk zijn voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders het eens zijn over de grondbeginselen van de parlementaire democratie en rechtsstaat. Tegelijkertijd kiest een aanzienlijk aantal van hen voor niet-democratische opties om grote problemen in de Nederlandse samenleving aan te pakken. Nederlanders die ontvankelijk zijn voor de aantrekkingskracht van autocratische of illiberale bestuursvormen zijn niet te vangen onder één noemer. Zij zijn te vinden bij linkse en rechte partijen en laag- en hoogopgeleiden. Het is dan ook belangrijk om in de aanpak van ondemocratisch gedachtegoed niet te focussen op bepaalde groepen maar op de samenleving in zijn geheel.

Met medewerking van

 • Willem Wagenaar (Anne Frank Stichting)
 • Isabelle Frens
 • Maaike van Kapel
 • Mauro Boelens
 • Leyla Reches
 • M. Jansen

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: