Deelrapport 2 Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies

Programma’s, praktijk en professionals
PublicatiesGepubliceerd op: 26-11-20
Het Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies (CIKEO) is opgericht om te onderzoeken welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden (https://www.cikeo.nl/)). Het is een samenwerkingsverband van het Verwey-Jonker Instituut, Leids Universitair Centrum, Erasmus MC-Universitair Medisch Centrum Rotterdam en Hosman Consultancy. Vanuit samenwerking met praktijk, beleid en onderzoekinstellingen heeft het consortium in opdracht van ZonMW bijgedragen aan het ‘indikken’ van de interventies in de databank effectieve jeugdinterventies (DEI) van het NJI die zich richten op opvoedonzekerheid en lichte problematiek. Op een aantal vragen wilde het CIKEO consortium antwoord geven, zoals: Wat zijn de behoeften van de gebruikers en welke interventies t.a.v. opvoedonzekerheid worden er in Nederland uitgevoerd?; Welke ‘werkzame factoren’ zijn er binnen de opvoedinterventies op basis van de handleidingen/protocollen?; Wat zijn de effecten (en kosten) van interventies t.a.v. opvoedonzekerheid?; Wat is een “ingedikt” aanbod, op basis van de werkzame elementen, van interventies ten aanzien van opvoedonzekerheid (preventief en lichte problematiek)? ; En, hoe kan de ‘publieke’ impact van preventieve opvoedondersteuning worden gemaximaliseerd?

Het onderzoek vond plaats in de periode 2017-2020 en tot nu toe verschenen er drie rapporten. De eerste publicatie (Overzicht, samenvatting en conclusies. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies, Jonkman et al., 2020) is een algemeen overzicht van de gehele CIKEO-studie. Empirisch onderzoek naar opvoedonzekerheid en het gebruik van opvoedondersteuning. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies, Fierloos et al. 2020) laat zien wat er te zeggen is over de toepassingen en effecten van werkzame elementen in Nederland. Vervolgens gaat Werken aan publieke en maatschappelijke impact. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies (Hosman en Jonkman et. al, 2020) in op de invoering en de publieke en maatschappelijke invloed van preventieve opvoedinterventies.

Zie ook:

Deel 1: Overzicht, samenvatting en conclusies. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies. Deelrapport 1

Deel 3: Empirisch onderzoek naar opvoedonzekeheid en het gebruik van opvoedondersteuning. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies

Deel 4: Werken aan publieke en maatschappelijke impact. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies

Onderzoekers

 • Matty CroneExtern
 • Harrie JonkmanSenior onderzoeker

Met medewerking van

 • Krista van MourikMovisie
 • C.M.H. Hosman
 • Hein Raat
 • D. A. Windhorst
 • Erica JoosseExtern
 • I. N. Fierloos

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: