De Vijfde FNV Wachtkamerenquête

Cliënten aan het woord over dienstverlening en re-integratie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Voor de vijfde editie van de Grote Wachtkamerenquête heeft de FNV dit voorjaar door het Verwey-Jonker Instituut ruim 1900 enquêtes laten afnemen bij mensen in de wachtkamers van het CWI, het UWV en de sociale diensten. De vakcentrale wil zo een beeld krijgen van zowel de sterke als zwakke punten bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Er zijn vragen gesteld over de gevolgen van de vele veranderingen voor de cliënten van deze instellingen.

De resultaten van deze gegevens zijn neergelegd in deze rapportage.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: