De Vierde Grote FNV Wachtkamerenquête

Dienstverlening: duidelijk en resultaatgericht
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
De resultaten van de Vierde Grote Wachtkamerenquête naar de dienstverlening aan het uitkeringsloket, die de FNV in 2002 organiseerde. Daartoe zijn ruim 1800 enquêtes afgenomen door het Verwey-Jonker Instituut bij cliënten van het UWV, de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), sociale diensten en re-integratiebureaus.

De FNV legde dit keer bijzondere nadruk op de ingrijpende herziening in de sociale zekerheid. Zo gingen op 1 januari 2002 instanties als het GAK en Cadans op in het nieuwe UWV die als uitvoerder van de WW en WAO nu rechtstreeks onder controle van de minister staat.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: