De verbindingsopgave van de Wmo

Wmo Kenniscahier 5: de rol van gemeenten in het bevorderen van sociale samenhang
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt in theorie veel mogelijkheden om kwetsbare burgers te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden.
Maar is dit in de praktijk ook het geval?

In dit Wmo Kenniscahier kijken we naar de gemeentelijke inspanningen om verbindingen tussen burgers tot stand te brengen. Ondanks dat gemeenten voldoende ambitie tonen, ontbreekt een gedegen probleemanalyse: welke verbindingen wil zij nu precies versterken, wie heeft daarbij de regie en welk schaalniveau past het best bij de voorgestelde aanpak?

Thema's

Deel deze publicatie op: