De rol van ziekenfondsen bij kwaliteit van zorg

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Het College van toezicht op de zorgverzekeringen heeft een onderzoek naar de rol van ziekenfondsen bij de kwaliteit van zorg laten uitvoeren. Daarbij moest niet geïnventariseerd worden wat ziekenfondsen doen. Wel moest achterhaald worden hoe het komt dat de activiteiten van ziekenfondsen weinig vooruitgang kennen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in zijn onderzoek drie kwaliteitsaspecten van zorg onderzocht: de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, de bejegening van de verzekerde en de inhoudelijke kwaliteit van zorg.

In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek samengevat, aangevuld met beleidsmatige afwegingen en conclusies van het CTZ. Het rapport sluit af met een overzicht van recente ontwikkelingen en te ontwikkelen activiteiten van het CTZ. Het volledige rapport van het Verwey-Jonker Instituut is als bijlage toegevoegd.

Onderzoekers

In samenwerking met

A.M.H. Cornelissen,

H. Lieverdink

C. Ex

Thema's

Deel deze publicatie op: